Nieuws

Infraconcepts: Passie voor het creëren van verbindingen

 

Onze afhankelijkheid van de breedbandinfrastructuur wordt steeds groter. Vitale functies in onze samenleving kunnen niet meer zonder en we willen altijd bereikbaar zijn. De groei van data is exponentieel. Dat vraagt om meer bandbreedte en innovatieve breedbandnetwerken. Infraconcepts levert de bouwstenen en denkt mee over het beste concept voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van glasvezelnetwerken. In nauwe samenspraak met klanten en partners.

“Er ligt een behoorlijke druk op de uitrol van glasvezelnetwerken in de verschillende marktsegmenten waarin wij opereren”, vertelt Martijn Janssen, Manager Procurement & Customer Service bij Infraconcepts. “Ook door de digitale agenda van de EU, die wil dat vrijwel elke huiskamer en elk bedrijf in 2020 profiteert van breed bandverbinding. De vraag naar glasvezel is groot – ook in bijvoor beeld China en de VS wordt er flink geïnvesteerd – maar de capaciteit is beperkt. Wij hebben gelukkig de capaciteit veilig weten te stellen voor ons marktgebied, de Benelux en Duitsland, dankzij de zeer nauwe samenwerking met onze strategische partners, Corning Optical Communications, wereldwijd toonaan gevend producent van glasvezelkabel,
en CommScope, producent van connectivity-concepten.”

Kilometers kabel
Er gaat heel wat glasvezel doorheen bij Infraconcepts. Zo heeft het bedrijf een grote bijdrage geleverd aan het verglazen van het spoorwegennet in ons land, ruim 7.000 kilometer in totaal. Plus de glasvezeltoepassingen op en rondom de stations. Janssen: ‘Dit jaar leveren we weer meer dan 400 kilometer glasvezelkabel voor het project Delphi voor eindklant ProRail.” Naast het leveren van
glasvezelkabels en componenten ter vervanging van alle interlokale telecomkoperkabels ontwikkelt en levert Infraconcepts ook concepten om de kwaliteit van het glas vezelnetwerk verder te upgraden en te verbeteren.

Per binnenvaartschip
Ook over het water heeft Infraconcepts zijn sporen verdiend. “Rijkswaterstaat heeft geïnvesteerd in een eigen, toekomst vaste glasvezelinfrastructuur voor een veilige verkeersbegeleiding op de primaire vaarwegen. Ruim vijftig radarinstallaties, verkeers posten, bruggen en keringen in Zuid-Holland, de Maeslantkering en rond Tiel en Nijmegen zijn door BAM Telecom Infra voorzien van ruim 250 kilometer glasvezelkabel. Wij hebben die glasvezelkabel geleverd, inclusief de kabelputten, glasvezel ODF-lades en verbindingsclosures voor de aanleg en onderhoud van het netwerk. En dat hebben we deels over het water getransporteerd. Helemaal in stijl van het project én maat schappelijk verantwoord. Normaal gesproken zou de kabel vanaf de haven van Rotterdam naar het distributiecentrum in Breda of Goirle zijn vervoerd. Nu is het per binnenvaartschip over de primaire vaar wegen naar de containerterminal van BCTN in Nijmegen gebracht. Logistiek is een zeer belangrijk ingrediënt voor het succes van al onze projecten.”